Όπως γνωρίζετε, η είσφρυση όνυχος (γυρισμένο νύχι στο κρέας) είναι μία κατάσταση που προκαλεί πόνο και φλεγμονή και χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Κάποιες φορές αυτή η πάθηση προκαλείται από τον ίδιο τον ασθενή, εν αγνοία του και με την πάροδο του χρόνου. Ο λανθασμένος τρόπος κοψίματος των νυχιών, είτε γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή είτε…

For emergency cases        7000 FOOT (3668)